Uthyrningsdatum 2024

OBS! Alla tider för 2024 är nu bokade.

 • Januari: 5/1, 20/1
 • Februari: 2/2, 17/2
 • Mars 1/3, 16/3, 29/3
 • April: 13/4, 26/4
 • Maj: 11/5, 24/5
 • Juni: 8/6, 21/6
 • Juli: 6/7, 19/7
 • Augusti: 3/8, 16/8, 31/8
 • September: 13/9, 28/9
 • Oktober 11/10, 26/10
 • November: 8/11, 23/11
 • December: 6/12, 21/12


Så här funkar bokningen av bastun

 • Samtliga medlemmar får information, via mail (skickas oftast i januari), om vilket datum årets bokningstider släpps och vilka datum som kommer att vara bokningsbara. 
 • Medlemmar har från och med meddelat datum möjlighet att skicka en  bokningsförfrågan via sms till 073-627 22 52
 • Det är vanligtvis hårt tryck på bokningstiderna så vi tillämpar principen "först till kvarn". Om tiderna tar slut innan man lyckas boka kan man sätta upp sig på en reservlista
 • Medlemmen betalar en hyreskostnad à 800 kr
 •  Avbokning måste ske minst 2 veckor innan, annars tas en avbokningsavgift på 200 kr ut
 • Vid avbokning skickas ett erbjudande till personen högst upp på reservlistan
 • Medlem som bokar bastun måste närvara under kvällen. Det är inte tillåtet att överlåta bokningen till någon annan.
 • Medlem som hyr bastun hämtar nyckeln hos Iris-Marie eller enligt överenskommelse 
 • Det är många som vill boka bastun och därför kommer vi i första hand ge den som inte tidigare bokat en möjlighet att boka.
  Exempel: gäst som bokat 2024 kan göra nästa bokning tidigast 2026