Föreningen Bastubryggan Brännö

Bastubryggan är en ideell förening som bildades 1998 av sju entusiaster som uppförde bastun med hjälp av bidrag från ett stort antal sponsorer, företag och privat personer, de flesta från Brännö.
Efter ett och ett halvt års byggande, kunde bastun invigas den 1 juli 2000.

Alla sponsorer och de som på ett eller annat sätt har medverkat till att bastun kom till stånd,

har fått sin namnskylt i mässing uppsatt på ett fint folkbåtsroder.


Drift, underhåll och investeringar har sedan starten enbart finansierats av medlemsavgifter,

frivilliga insatser främst av styrelsen och även intresserade medlemmar. Några övriga stöd finns inte.


Bastun har ett utsatt läge och minst lika mycket tid som det tog att bygga bastun har lagts på att hålla den igång.

Främst är det VA anläggningen som är känslig, speciellt under vintertid. Dessutom har stormen raserat badbryggan två gånger.

Föreningen uppskattar att medlemmar och eventuellt medföljande gäst iakttar varsamhet med vår fina bastu, samt städar och lämnar bastun i det skick som man själv önskar finna den.


Föreningens stadgar


Bilden till höger visar bastubyggarna


Styrelsen

  • Jesper Eng, Ordförande
  • Barbro Östlund, Kassör
  • Anders Ekbom, Sekreterare
  • Jonas Sundvall Ledamot
  • Anette Krantz, Ledamot
  • Susanne Isaksson, Ledamot


Kontakt med styrelsen: bastubryggan@bastubryggan.nu