VÄLKOMMEN 

TILL

BASTUBRYGGAN BRÄNNÖ


Tills vidare kan vi inte ta in fler medlemmar i bastubryggan. Bastun har en begränsad kapacitet och taket är nu nått.

OBS! Nya begränsningar.

På grund av pågående pandemi och med omtanke om våra medlemmars hälsa kommer antalet personer som får vistas samtidigt i bastubyggnaden att begränsas tillmax 4

Inga gäster får tas med tills vidare.

Begränsa er bastutid så att andra kan komma in om det blir kö.

Vi hjälps gemensamt åt med detta.

StyrelsenStädning sker tisdagar och fredagar 09.00 av städerska.

Naturligtvis gör var o en rent efter sig efter avslutat bad. Torka golv och diska o ställ in använt porslin.

Föreningen Bastubryggan BrännöBastubryggan är en ideell förening som bildades 1998 av sju entusiaster som uppförde bastun med hjälp av bidrag från ett stort antal sponsorer, både företag och privata.Själva bastubyggnaden har ritats av den kände Brännöprofilen SG Larsson.Efter ett och ett halvt års byggtid kunde bastun invigas den 1 juli 2000.

 

Uthyrd 2021


15/5, 29/5, 11/6, 26/6 , 23/7, 13/8, 28/8, 10/9, 25/9, 8/10, 23/10, 5/11, 20/11, 3/12,  18/12, 31/12