Välkommen till

Bastubryggan Brännö


Tills vidare kan vi inte ta in fler medlemmar. Bastun har en begränsad kapacitet och taket är nu nått.


OBS!
Max 8 får vistas samtidigt i bastun, varav max 1 gäst.

Begränsa er bastutid så att andra kan komma in om det blir kö.

Vi hjälps gemensamt åt med detta. /Styrelsen
 

Uthyrd 2021


11/6, 26/6 , 9/7, 23/7, 13/8, 28/8, 10/9, 25/9, 8/10, 23/10, 5/11, 20/11, 3/12,  18/12, 31/12 

 

Föreningen Bastubryggan Brännö är en ideell förening som bildades 1998 av sju entusiaster som uppförde bastun med hjälp av bidrag från ett stort antal sponsorer, både företag och privata. Själva bastubyggnaden har ritats av den kände Brännöprofilen SG Larsson. Efter ett och ett halvt års byggtid kunde bastun invigas den 1 juli 2000.

Städning sker tisdagar och fredagar kl 9 av städerska.

Naturligtvis gör var och en rent efter sig efter avslutat bad. Torka golv, diska och ställ in använt porslin.