Brännö bastu tillhör föreningen Bastubryggan Brännö. Du behöver bli medlem i bastuföreningen för att få tillgång till bastun.

Obetald medlemsavgift medför att nyckelbrickan raderas.

Medlem som tar med en gäst swishar 50 kr till Iris-Marie Jones, telefonnr: 073-627 22 52.


Bastutider:

 • Måndagar Damer 06 – 22
 • Tisdagar   Herrar  06 – 18 (18 – 22 är bastun abonnerad av bastubyggarna)
 • Onsdagar Damer 06 – 22
 • Torsdagar Herrar 06 – 22
 • Fredagar  Damer 06 – 14
 • Fredagar  Herrar 14 – 22
 • Lördagar  Herrar  06 – 14
 • Lördagar  Damer 14 – 22
 • Söndagar Damer 06 – 14
 • Söndagar Herrar 14 – 22

 

OBS! När bastun är uthyrd på fredagar/lördagar stänger bastun kl. 18.00.

 

Bokning av bastun

Bastun kan hyras av medlem, fredag/lördag kl. 18 – 22. Priset är 800 kr. Se uthyrnings-tiderna här 

OBS! Medlem som bokar bastun måste själv närvara. Man får inte boka bastun för väns, anhörigs el dyl. räkning.

 

Förfrågan och bokning sker via sms till Iris-Marie Jones på telefon 073-627 22 52.

 

Föreningen Bastubryggan Brännö

 

Bastubryggan är en ideell förening som bildades 1998 av sju entusiaster som uppförde bastun med hjälp av bidrag från ett stort antal sponsorer, både företag och privata.

 

Själva bastubyggnaden har ritats av den kände Brännöprofilen SG Larsson.

 

Efter ett och ett halvt års byggtid kunde bastun invigas den 1 juli 2000. Drift, underhåll och investeringar har allt sedan starten enbart finanserats av medlemsavgifter samt frivilliga insatser främst av styrelsen men också av intresserade medlemmar, några övriga stöd finns inte.

 

Alla sponsorerna och de som på ett eller annat sätt har medverkat till att bastun kom till har fått en namnskylt i mässing uppsatt på ett gammalt fint roder upphängt i bastun.

 

Bastun ligger på ett väderutsatt läge och minst lika mycket tid som det tog att bygga bastun har lagts på att hålla den igång. Främst är det VA anläggningen som är känslig speciellt under vintertid, dessutom har stormen två gånger raserat badbryggan och vi hade nyligen en allvarlig vattenläcka ifrån duschutrymmet.

 

Föreningen uppskattar medlemmar och eventuellt medföljande gäster som iakttar varsamhet med anläggning och inredning samt städar upp och lämnar bastun i samma skick som man själv önskar finna den.

 

Styrelsen

 • Iris Marie Jones, Ordförande
 • Barbro Östlund, Kassör
 • Anders Ekbom, Sekreterare
 • Jonas Sundvall Ledamot
 • Anette Krantz, Ledamot
 • Susanne Isaksson, Ledamot

 

Kontakt med styrelsen: bastubryggan@bastubryggan.nu